Ehox Tuote Oy
English
English
 

 

Savukaasujen puhdistusprosessi

Ehox -savukaasupesurissa savukaasut johdetaan kattilasta suihkupesuvaiheeseen, jossa voimakkaalla vesisuihkulla savukaasuista saadaan tehokkaasti (jopa yli 90%) vähennettyä kiintoaine- raskasmetalli- SO2- ja HCl -pitoisuutta.

Tehokkaan pesun mahdollistaa pesuveden esiselkeytys, jolla kiertoveden kiintoainepitoisuus saadaan pysymään matalana. Tästä johtuen Ehox-pesurin käyttövarmuus on erittäin hyvä, koska suuttimet eivät tukkeudu ja niiden kuluminen on vähäistä. Selkeyttimeen kertyvä kiintoaine johdetaan lietteenä jatkokäsittelyyn.

Pesuvesikierrosta poistettu liete korvautuu savukaasujen lauhdutusprosessista saatavalla puhtaalla vedellä. Täten pesukiertoon ei tarvitse lisätä uutta vettä vesijohtokierrosta.

Integroidulla pesuriratkaisulla vähemmän:

  • Tukkeutumis ongelmia
  • Käyttöhäiriöitä
  • Kulumista
  • Huollon tarvetta
  • Tilan tarvetta.

Lue myös
 

    Ehox Tuote Oy
Lavamaentie 275
21310 VAHTO
  Tel. +358-(0)20-7639 430
Fax. +358-(0)20-7639 431
Email ehox@ehox.fi
  ISO 9001
 

Pikalinkit: Lämmöntalteenotto savukaasuista, Savukaasupesuri, Savukaasujen puhdistus, Heatrecovery from fluegas, Scrubber, Fluegas cleaning

Netello