Ehox Tuote Oy
English
English
 

 

Savukaasujen lauhdutusprosessi

Ehox lauhdutuslaitoksissa lämpöenergia otetaan kaasuista talteen suorakontaktimenetelmällä. Lauhdutuslaitoksessa käytetään täytekappalepatjaa, jonka alaosassa lämpimät kaasut jaetaan tasaisesti koko täytekappalepatjan poikkipinnalle. Patjan yläosassa jaetaan lämmön talteenottokierron vesi tasaisesti patjalle. Kaasujen noustessa ylös ja veden laskeutuessa alas, ne ovat tehokkaassa kosketuksessa keskenään, ja kaasujen lämpö siirtyy veteen. Patjan alaosassa vesi kerätään, ja pumpataan lämmönvaihtimelle, jossa talteen otettu lämpö siirretään esim. kaukolämpöverkon kiertoon. Lämmönvaihtimelta jäähdytetty vesi johdetaan edelleen täytekappalepatjan yläosaan.

Täytekappaleita käytettäessä nesteen viive täytekappaleissa on noin moninkertainen verrattuna suihkupesuriin, jolloin ne sallivat huomattavasti suurempia määrä- ja laatuvaihteluita savukaasuissa.

Täytekappaleiden tyyppi on valittu siten, että tehokas lämmönsiirto saavutetaan pienellä painehäviöllä. Myös nesteenjako on suunniteltu niin, että se toimii pienellä paineella.

  • Tasaisella nesteenjaolla ehkäistään kaasujen
    oikovirtausten synty ja näin saavutetaan tehokas lämmönsiirto
  • Käytetty täytekappaletyyppi sallii korkeita
    täytekappalepatjoja, jolloin saavutetaan tehokkaampi lämmönsiirto.

Lue lisää
 

    Ehox Tuote Oy
Lavamaentie 275
21310 VAHTO
  Tel. +358-(0)20-7639 430
Fax. +358-(0)20-7639 431
Email ehox@ehox.fi
  ISO 9001
 

Pikalinkit: Lämmöntalteenotto savukaasuista, Savukaasupesuri, Savukaasujen puhdistus, Heatrecovery from fluegas, Scrubber, Fluegas cleaning

Netello